BRZ ULAZAK

I FAZA - DETOKSIKACIJA

Najkraći deo programa koji traje otprilike petnaest dana (u zavisnosti od problema zbog kojeg se pristupa lečenju). Za to vreme osoba prolazi fizičku krizu i prilagođava se na promenu sredine.

Veliko je ohrabrenje jer u svemu tome štićenik ne ostaje nikad potpuno sam i što sve to vreme sa štićenikom je neko od naših volontera koji je i sam bio u sličnoj situaciji i može da razume i zna šta osoba prolazi, što puno znači u tim kriznim momentima.

II FAZA - REHABILITACIJA

Tokom nedelje, u prihvatnim kućama dani započinju sastankom i molitvom, nakon čega počinje i radni deo dana; u sklopu kuće se otvaraju nastavne radionice – mehanika, stolarija, tapicerija za nameštaj, radionica za popravku bele tehnike i prodavnice kojih imamo nekoliko na teritoriji Beograda. Osobe koje žive i rade u centru su odgovorne za raspodelu poslova gde se vodi računa kako je koji štićenik, gde će provesti dan i sa kojom osobom.

Funkcionišemo uglavnom u paru, a u zavisnosti od posla ili situacija i više osoba. Ono što spada u svakodnevne poslove je isto tako održavanje kuća, kuvanje (pripremanje obroka za sve štićenike) gde se stiču radne navike i motiviše se za jedan uredan život. Štićenici isto tako dobijaju odgovornosti u poslovima koje obavljamo. Uglavnom zajedno ručamo i večeramo, nakon čega provodimo vreme uz pesmu, čitanje biblije, razgovore… Vikendom nekad idemo na izlete u prirodu, igramo fudbal i odbojku, stoni tenis i druge društvene igre.

III FAZA - RESOCIJALIZACIJA

Štićeniku se poverava da i sam postane pratilac osobama koje tek uđu u centar i da im prenese svoje životno i radno iskustvo, daje mu se rukovođenje različitim poslovima unutar centra (poslovi koju su u gradu, za razgovore sa ljudima van centra, itd.).

U ovoj fazi je stavljen poseban naglasak na obnovu porodičnih odnosa (organizuju se posete gde štićenik provede nekoliko dana sa svojom porodicom i suočava se sa okruženjem i mestom gde je ranije boravio i funkcionisao kao zavisnik). I ovde se štićeniku daje maksimalna podrška, u pratnji jedne od osoba koje su kroz to već prošle.

Ko smo?


"Reto-Ima nade" je centar za rehabilitaciju zavisnika potpuno besplatan i neprofitabilan sa hrišćanskim temeljima. Svi koji "radimo" u centru smo volonteri, bivši zavisnici, ali smo osobe koje su se promenile kroz ljubav Isusa Hrista.

Majke sa decom


Postoji mogućnost da žene koje imaju decu i žele da pristupe lečenju, a nemaju mogućnosti da tokom trajanja rehabilitacije ona budu zbrinuta, u centar pristupe zajedno sa decom. Deca su u svakom smislu zbrinuta i njihove potrebe pokrivene u zavisnosti od uzrasta i potreba.

Za više informacija pozovite nas