Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Zaključak

Udruženje “RETO-IMA NADE” je priznata kao Humanitarna organizacija, s obzirom da ima bitnu ulogu u društvu, a to je da pomaže zavisnicima. Međutim želimo da naglasimo da ono što ima istinsku vrednost u RETU i jedino što zaslužuje priznanje, nije ništa od onoga što mi imamo ili možemo da uradimo da bi pomogli drugima, već to šta je Bog preko svog Sina Isusa Hrista učinio u nekima od nas. Ovo je temelj svega što radimo i naša istinska motivacija.

Nakon više od dve decenije postojanja Reta i osam godina postojanja na području Srbije želimo da nastavimo sa istim ciljem sa kojim je rad centra i započet, a to je da nosimo poruku istine, života i nade čovečanstvu koje je izgubljeno ne samo u drogama i delikvenciji, već i u politici, humanizmu, religiji i nauci… Jer toliko je stvari koje čine da čovek stavi svoje pouzdanje i snagu u stvari koje su izvan Boga i svrhe koje On ima za njegov život. Zato u Retu želimo da nastavimo sa pouzdanjem u Njega , imajući Bibliju kao našeg vodiča pošto se u njoj nalaze svi odgovori koji su potrebni čoveku, dati od Njegovog Stvoritelja.

Sastanci koje organizujemo u kućama u kojima živimo i sastanak koji nas okuplja nedeljom je upravo naša potreba da tražimo i primimo od Boga preko Njegovog Sina Isusa Hrista. Bog je poslao svoga Sina na ovaj svet sa ciljem da da svoj život da bi spasio svakog koji veruje u Njega. Isus Sin Božiji se rodio , umro i uskrsnuo, ispunjavajući na taj način savršeni plan spasenja koji je objavljen pre više od dve hiljade godina. Niko i ništa to nije mogao da zaustavi i niko i ništa neće zaustaviti da se ispuni svaka reč koja je izašla iz Negovih usta i koja nam je i danas dostupna i pri ruci – Biblija.

Onaj dan kad se Reto udalji od ovih istina izgubiće svoj istinski razlog postojanja. Bilo koja pomoć koja čoveka ne usmerava ka tome da otkrije svrhu zbog koje postoji je uzaludna.